skip to Main Content
Visie en missie

Visie

Organisaties veranderen continu, bliksemsnel en pro-actief

Missie

Door de beste en snelste verandertechnieken toe te passen helpen wij onze klanten optimaal flexibel te zijn

Wat zien wij om ons heen gebeuren?

De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en sneller. De tijd dat een bedrijf een strategie kon bedenken en implementeren om vervolgens de concurrentie te snel af te zijn, is voorgoed voorbij. Bedrijven moeten wendbaar zijn, en continu meedeinen op de golven van de veranderingen in de markt. En dat moet snel, razendsnel! Sterker nog, het wordt steeds belangrijker voor bedrijven om haar klanten en haar markt aan te voelen in plaats van alleen volgend te zijn. De techniek is hiervoor al aanwezig: met behulp van Big Data, Predictive Analysis software, Social Media en dergelijke zijn bedrijven in staat om de richting van de markt te voorspellen en voor te sorteren op de aanstaande veranderingen.

Tegelijkertijd moeten bedrijven steeds meer leveren tegen lagere kosten en met hogere kwaliteit. En dat terwijl de complexiteit van organisaties alleen maar toeneemt en als disabler fungeert. Er moet iets fundamenteels veranderen aan bedrijven om in deze dynamische wereld strategieën te ontwerpen en deze juist en tijdig te implementeren in de operationele organisatie.

We willen organisaties helpen succesvol te zijn in deze toekomst. We doen dit door het aanbieden van diensten op gebied van analyse, advies, verbetermanagement en training & coaching. We gebruiken daarbij uitgekiende, fact-based, onderbouwde, state-of-the-art verandertechnieken en whitebox-organisatiekennis. We passen deze kennis toe op ICT-organisaties omdat onze roots daar liggen en we kennis van ICT kunnen inbrengen om betere resultaten te behalen.

Belangrijk is dat er echt iets verandert, en dat de verandering beklijft in werk en gedrag. En dat terwijl er breed draagvlak is bij alle stakeholders.

Kernwaarden

Integriteit
Delta Change Consultants is integer. We hebben geen verborgen agenda’s en het belang van de klant staat voorop. Als wij constateren dat de opdrachtgever onderdeel is van het probleem, dan signaleren wij dat ook. Als onze diensten niet geschikt zijn voor het oplossen van een bepaald type probleem, dan nemen we de opdracht niet aan. En alle informatie die tot ons komt blijft bij ons.

Afspraak is afspraak
Afspraken die we hebben gemaakt komen we altijd na. Ook fixed-price-trajecten met onvoorziene wendingen en complicaties maken we af conform afspraken. Dit is de service waar wij ons prettig bij voelen.

Samenwerken
Delta Change Consultants gelooft in samenwerking, zowel voor een beter resultaat als om van elkaar te leren. Deze samenwerking speelt zich zowel af binnen Delta Change Consultants als tussen Delta Change Consultants en haar klanten en partners. Opdrachten voeren we met minimaal twee personen uit, omdat twee mensen meer zien dan één. Goed samenwerken levert meer op dan de som der delen.

kernwaarden-web1
Het laatste nieuws
Boekrecensies

Boekrecensies

We zijn er trots op dat het boek ‘Werken aan samenwerking - Naar effectieve organisaties met Enterprise Engineering’, geschreven door…

Boek Verkrijgbaar

Boek verkrijgbaar

Het boek ‘Werken aan samenwerking – Naar effectieve organisaties met Enterprise Engineering’  van Theo Janssen, uitgegeven via Scriptum, is nú…

Gedragomslag

Gedragomslag

Een verandering zonder gedragsverandering heeft hetzelfde effect als helemaal niets doen; gedragsverandering is essentieel als het gaat om werkelijk effect…

Een aantal van onze tevreden klanten
Back To Top